bokföringsskyldig?

Vad kräver lagen?

Vem är bokföringsskyldig och vad kräver lagen?
 • Juridisk person är alltid bokföringsskyldiga
 • Fysisk person som bedriver näringsverksamhet är bokföringsskyldig

Varför ska du ha bokföring?

Bokföring har du framför allt för dig själv för att kunna följa upp verksamheten och styra den mot de mål du ställt upp. Det finns även lagar som styr bokföringsskyldigheten. Några tips om vilka som kan vara intresserade av din bokföring:
 • Leverantörer, om du behöver ha förlängd kredittid kan det vara bra att kunna visa upp en resultaträkning eller balansräkning för en period för att visa hur företaget mår.
 • Banken, om företaget växer kan du behöva låna pengar, t.ex. kan du behöva en checkkredit. Då kan det vara bra att kunna visa med sin bokföring att företaget mår bra.
 • HMRC, när du ska redovisa moms, arbetsgivaravgifter och avdragen preliminär skatt i skattedeklarationen. När du lämnar kontrolluppgifter för anställda och deklarerar dina inkomstuppgifter i inkomstdeklarationen måste du ha ordning på bokföringen.

Vad innebär bokföringsskyldigheten?

För din egen skull är det viktigt att du har ordning på dina papper.
  Allmänt om vad bokföringsskyldigheten innebär:
 • att löpande bokföra alla affärshändelser så att de kan presenteras i registreringsordning (grundbok) och i systematiskt ordning (huvudbok)
 • att se till att det finns verifikationer för alla bokföringsposter
 • att arkivera räkenskapsinformationen i ordnat skick och på betryggande sätt inom landet under minst 7 år. Tänk på att även uppgifter på disketter, cd och hårddiskar kan vara räkenskapsinformation
 • att upprätta årsbokslut eller årsredovisning

I behov av revisor?

Varje händelse av ekonomisk art dvs. det som påverkar ekonomin i företaget ska bokföras. Det kan vara att en tillgång/skuld förändras eller att en inkomst eller utgift uppstår. Bokföringen ska normalt alltid grunda sig på en skriftlig handling, ett underlag. Denna skriftliga handling kallas för verifikation

Ekonomin i företaget ska bokföras

Varje händelse av ekonomisk art dvs. det som påverkar ekonomin i företaget ska bokföras. Det kan vara att en tillgång/skuld förändras eller att en inkomst eller utgift uppstår. Bokföringen ska normalt alltid grunda sig på en skriftlig handling, ett underlag. Denna skriftliga handling kallas för verifikation

Verifikation

En verifikation kan vara en faktura, men även en intern transaktion, t. ex. avskrivningar på inventarier. Flyttar du pengar från checkkontot till kassan ska ett underlag finnas. Sätt gärna en konteringsstämpel på verifikationen så att du kan anteckna hur du tänker bokföra. Observera att den privata ekonomin ska hållas isär från firmans ekonomi. Egna insättningar och uttag i verksamheten ska bokföras.

Dela denna post

I behov av revisor?

Revisor inom EU eller revisor utanför EU?
Alla är auktoriserade redovisningskonsulter!