Bokslut för Ltd

Bokslut för UK Limited kallas för Accounts Due
Även om bolaget är vilande måste man göra ett förenklat bokslut

Bokföringsår för UK LTD

Från registreringsmånad 1 år framåt.
Ex: Ltd registreras 10 mars, då ska Accounts Due göras den 30 mars året därpå. Senast datum är (+9 månader) december 31

Vad betyder allt?

Accounts Due, Accounts overdue, Dormant Accounts, Dormant Company, Non-Trading, Confirmation Statement, SIC code..?

Vilande Ltd bolag = Dormant Company

Även om bolaget är vilande, så ska redovisning och rapportering ske.
När bolaget är vilande då kallas redovisningen för Dormant Accounts.
Förebygg höga böter, låt oss göra din bokföring och/eller årsbokslut!

Om du missar Account Due?

Då får du betala böter och missköts rapporteringen då riskerar du att bolaget läggs ner och det är dessutom straffbart!

Undvika höga böter

Om du missar bokslut med en dag till HMRC £150 i böter, som ökar hela tiden. Var smart anlita oss, betydligt billigare än att betala böter

I behov av revisor?

Revisor inom EU eller revisor utanför EU?
Alla är auktoriserade redovisningskonsulter!