inkomstskatt skattefritt

Inkomstskatt i UK - £12.500 skattefritt

Inkomstskattesatsen, som en person ska betala, beror på hur stor del av den beskattningsbara inkomsten som överstiger grundavdraget (personal allowance) under taxeringsåret.

Tax band
Taxable income
Rate
Personal allowance
up to £12.500
0%
Basic rate
£12.501 to £50.000
20%
Higher rate
£50.001 to £150.000
40%
Additional rate
over £150.000
45%

Arbetsgivaravgifter i UK

Arbetsgivare ska dra av privat inkomstskatt och statliga försäkringsavgifter från inkomsterna genom ett system som kallas PAYE (Pay As You Earn). Andra avdrag, som arbetsgivare kan vara skyldig att göra, är bl.a. återbetalningar av studielån eller pensionsavgifter.
Företag ska såsom arbetsgivare registrera sig hos skatte- och tullmyndigheten för att få tillgång till PAYE Online eller ge sin revisor fullmakt därtill.
Arbetsgivare är enligt lagen ansvariga att uppfylla alla förpliktelser förbundna med PAYE även då arbetet har delegerats en revisor.

Which income will be taxed in the United Kingdom?

I’m self-employed

  • Resident in the United Kingdom for at least 183 days in a 12-month period? You must pay tax on your worldwide income there.
  • Resident in the United Kingdom for less than 183 days? You are not considered tax resident and pay tax only on the income earned in the UK.
  • Income from other EU countries? Make sure you never pay tax twice on the same income.

I’m an employee

  • Resident in the United Kingdom for at least 183 days in a 12-month period? You must pay tax on your worldwide income there.
  • Resident in the United Kingdom for less than 183 days? You are not considered tax resident and pay tax only on the income earned in the UK.
  • Income from other EU countries? Make sure you never pay tax twice on the same income.

Dela denna post

I behov av revisor?

Revisor inom EU eller revisor utanför EU?
Alla är auktoriserade redovisningskonsulter!