Försenad deklaration

Försenad deklaration = Höga böter

Bötesbelopp till HMRC, vid försenad deklaration får du betala höga böter, redan från dag ett (1)
Alla UK Limited bolag måste lämna in en deklaration, ett bokslut, både till CH och HMRC.
Även om bolaget är vilande så ska det göras ett “förenklat bokslut!”

Betydligt billigare att låta revisorn göra ert bokslut än att betala böter till HMRC!
Se prislista för accounts due, bokslut.

Hur höga böter får du betala?

Tid efter deadline
Böter
Upp till 1 månad
£150
1 till 3 månader
£375
3 till 6 månader
£750
Mer än 6 månader
£1.500

Ytterligare £500 vid försening

Om försening sker tre gånger i rad då höjs bötesbeloppet från £150 till £500
Om ditt bokslut var försenat föregående år då fördubblas dina böter automatiskt!
Det är viktigt att ditt bokslut lämnas in absolut senast innan förfallodagen.
Skrämmande? Egentligen inte!
Du har ett år + ytterligare 9 månader att komma in med bokslut (21 månader).

Hur betalar jag min straffavgift?

Bli medlem på BR Support!
Där har du all information om hur du kontaktar eller betalar till HMRC eller CH

Dela denna post

I behov av revisor?

Revisor inom EU eller revisor utanför EU?
Alla är auktoriserade redovisningskonsulter!