Handelsbolag

Alla är ansvariga i ett handelsbolag Bolagsmän och delägare är ansvariga i ett handelsbolag Bolagsmännen, delägarna är personligt ansvariga för företagets bokföring, avtal och alla skulder! Ett handelsbolag är ett företag som har två eller flera bolagsmän dvs...

Affärstransaktioner

Anteckningar över affärstransaktioner Bokföring innebär att föra anteckningar över affärstransaktioner och därmed redovisa sina ekonomiska händelser. Bokföringsnämnden har bestämt att alla näringsidkare måste bokföra och att detta skall utföras på samma...

Vem är bokföringsskyldig

Vem är bokföringsskyldig enligt lagen? Vem är bokföringsskyldig och vad kräver lagen? Aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar är alltid bokföringsskyldiga Fysisk person som bedriver näringsverksamhet (enskild firma) är bokföringsskyldig Varför ska du ha...

Enskild firma

Enskild firma, enskild näringsidkare Enskild firma, den korrekta termen är enskild näringsidkare Enskild firma är en företagsform som kan passa den som ensam ska starta upp ett mindre företag. En enskild näringsidkare är själv personligt ansvarig för att avtal hålls,...

Aktiebolag

Aktiebolag kapitalinsats 50 000 kr Starta aktiebolag då krävs det en kapitalinsats om minst 50.000 kr Ett aktiebolag är ett företag där delägarna dvs aktieägarna inte har ett personligt ansvar för företagets skulder. Att starta ett aktiebolag kräver en kapitalinsats...

Kommanditbolag

Kommanditbolag två eller flera bolagsmän Kommanditbolag är en form av handelsbolag. Ett KB ska alltid ha två eller flera bolagsmän och minst en komplementär och en kommanditdelägare. Krav för att registrera kommanditbolag. Får inte vara försatt i konkurs eller ha...

Filial

Filial i Sverige kallas för SUF Svensk Utlandsregistrerad Filial Registrering görs hos Bolagsverket och då erhålles ett svenskt organisationsnummer. Inom hela EU och EES krävs det ett konkursfrihetsbevis en Good Standing när man ska starta upp en filial, oavsett om...

Engelskt Ltd bolag

Engelskt Ltd bolag, Limited bolag För att registrera ett Ltd bolag ska dessa krav uppfyllas: Styrelse: Från en person (eller juridisk person (bolag)) till obegränsat antal personer och nationalitet. Ålder: Minimum 16 år (för omyndig krävs målsman). Bolagsnamn: Namnet...

Betalningsföreläggande

Fordringsägare ansöker om betalningsföreläggande Fordringsägaren kan ansöka hos Kronofogden om ett betalningsföreläggande. Jag har fått ett betalningsföreläggande! Får jag då också en betalningsanmärkning? Om du är skyldig någon pengar och inte betalar tillbaka dessa,...

Företagskonkurs

Företagskonkurs och personlig konkurs Företagskonkurs och personlig konkurs, konkurs innebär att i princip alla tillgångar som en skuldsatt person eller ett företag har, tas om hand och används för att betala av alla skulder som personen eller juridisk person...