Affärstransaktioner

Anteckningar över affärstransaktioner Bokföring innebär att föra anteckningar över affärstransaktioner och därmed redovisa sina ekonomiska händelser. Bokföringsnämnden har bestämt att alla näringsidkare måste bokföra och att detta skall utföras på samma...

Vem är bokföringsskyldig

Vem är bokföringsskyldig enligt lagen? Vem är bokföringsskyldig och vad kräver lagen? Aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar är alltid bokföringsskyldiga Fysisk person som bedriver näringsverksamhet (enskild firma) är bokföringsskyldig Varför ska du ha...

Syfte med redovisning

Syfte med redovisning, ekonomiska information En fungerande redovisning och jämförbar ekonomisk information är till gagn för samhället och alla som har ett intresse av ett företag. Exempelvis förlitar sig ett företags intressenter, det vill säga ägare, anställda,...