SUF bolag eller filial

SUF = Svensk Utlandsregistrerad Filial kallas oftast för filial.

Registrering av SUF bolag: 1.750 kr

  1. Registrering av SUF bolag, filial hos Bolagsverket
  2. Av Bolagsverket erhålles ett svenskt organisationsnummer
  3. Filialens namn blir skyddat i hela Sverige
  4. Kontakt med myndigheter
  5. Registrering av moms
  6. Registrering av F-skatt
  7. Konsultation i 30 minuter

Självfallet åtar vi oss att framöver ta hand om er bokföring och redovisning om så önskas.
Betalning sker i förskott vid SUF registrering och BV:s avgifter tillkommer.

SUF bolag LTD bolag

Har du redan ett SUF bolag, en filial?
Behöver du hjälp med bokföring, redovisning, bokslut och administration till ditt SUF bolag?
RedovisningsHjälp har erfarenhet av SUF som är anknutna till Engelska Ltd bolag.

Gratis postboxadress

Oavsett i vilket land du bor i
så kan du ha en postboxadress i UK
Kontakta oss för information!