Registrera aktiebolag, ett lagerbolag

Registrera aktiebolag ett lagerbolag, direkt online
Nyregistrerade lagerbolag bildade med 50.000 kr i aktiekapital.
Snabb hantering och registrering av lagerbolag
2.595kr inklusive registrering hos Skatteverket

Administration lagerbolag

Vi mailar dig ett webbformulär som du fyller i, resten sköter vi – hantering av ändringsanmälan och eventuella förfrågningar från Bolagsverket. Har du e-legitimation kan vi handlägga ärendet omedelbart.
Kontakta oss för mer info.

Lagerbolagen: Ditt lagerbolag har garanterat ej tidigare bedrivit verksamhet samt har ett aktiekapital på 50.000 kr och 500 aktier som standard.

Pris: 2.595kr inklusive registrering hos Skatteverket ex. moms + Bolagsverkets avgifter om 3.100 kr.

  Detta ingår i nyregistrerade lagerbolag, aktiebolag

 • Biträde vid hela processen mot Bolagsverket, registrering av firma (företagsnamnet), ändringsanmälan etc.
 • Bankfullmakt för att kunna sätta in aktiekapitalet
 • Bolagsordning
 • Protokoll från extra bolagsstämma
 • Protokoll från styrelsemöte
 • Uppdaterad aktiebok avseende aktieägare
 • Verifikat och bokföringsanvisning för aktiebolagets första transaktioner
 • Generalfullmakt att företräda aktiebolaget direkt vid aktieöverlåtelse
 • Stiftelseurkund
 • Köpeavtal för aktiebolagets aktier
 • Avräkningsnota för köpet av aktierna