transaktioner

Huvudbok - Affärstransaktioner

Utifrån bokföringen kan man generera rapporter såsom en verifikationslista, en resultatrapport, en balansrapport och en huvudbok. Sammanställandet av räkenskaperna i exempelvis årsredovisningar kallas redovisning och när ett räkenskapsår är slut gör man bokslut, vilket innebär att avsluta bokföringen för den förflutna tidsperioden som vanligen motsvarar tolv månader.

Föra anteckningar

Bokföring innebär att föra anteckningar över affärstransaktioner och därmed redovisa sina ekonomiska händelser. HMRC har bestämt att alla näringsidkare måste bokföra och att detta skall utföras på samma standardiserade sätt.
Så långt som det är möjligt skall bokföringen ske i datumordning.

Faktureringsmetoden och kontantmetoden

De två metoder som används i bokföring är faktureringsmetoden och kontantmetoden, där kontantmetoden är en något förenklad metod som bara får användas av mindre företag och föreningar.
Genom bokföringen får HMRC uppgifter om den bokförande partens in- och utgående moms.
Skillnaden mellan den ingående och utgående momsen skall betalas in till eller betalas ut från HMRC.

Begreppet bokföring

Begreppet bokföring har samma betydelse nu som det hade förr:
Att föra bok över verksamheten, det vill säga att skriva ner varje handling eller affärstransaktion.
I modernare tid har bokföringsprogram som körs på datorer underlättat arbetet avsevärt.

Kuriosa, historia

Behovet av bättre metoder inom bokföringen kan sägas vara en faktor som drivit på matematikens utveckling. Exempelvis började italienska handelsmän under sen medeltid och renässansen använda arabiska siffror, istället för romerska siffror, eftersom det underlättade bokföringen.

Det var också under samma tid i Venedig som metoden dubbel bokföring utvecklades.
Metoden publicerades av italienaren Luca Pacioli (1445–1517) år 1494 i boken Summa de arithmetica, geometrica, proportioni et proportionalita, som sammanfattade dåtidens matematiska kunskap.
Sedan dess har metoden varit den grundläggande behandlingen av affärstransaktioner.
Den dubbla italienska bokföringen infördes i Sverige på 1620-talet av Abraham Cabiljau.

Dela denna post

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på print
Dela på email