transaktioner
Redovisning

Affärstransaktioner

Huvudbok – Affärstransaktioner Utifrån bokföringen kan man generera rapporter såsom en verifikationslista, en resultatrapport, en

Läs mer »