Redovisning & Bokföring

Svenska bolag och SUF

Redovisning till fast pris!
Redovisning & Bokföring för svenska bolag och filialer (SUF).
Att anlita oss är enkelt, tryggt och framför allt kostnadseffektivt.

Redovisning

Redovisning till fast pris!

Att anlita oss är enkelt, tryggt och framför allt kostnadseffektivt. Vi arbetar efter en ny och banbrytande modell där vi erbjuder våra kunder fasta priser på den löpande bokföringen. Vi vet hur skönt det är att veta sina kostnader på förhand! Fyll i formuläret nedan så får du snabbt ett svar från oss!

En del av våra tjänster

Vi erbjuder en unik kombination av hög kompetens och smarta internetbaserade verktyg.
Vår erfarenhet är att många företag lägger ner mycket tid på redovisning, men för lite tid på att planera inför framtiden. Underlätta för dig och ditt företag genom att låta oss ta hand om hela eller delar av den löpande redovisningen.
Vi ser till att bokföring och redovisning ger snabb och tillförlitlig information om företaget. Vi vill vara ditt bollplank där vi tillsammans skapar en bra framtid för ditt företag. Vi använder oss av en standardiserad och kvalitetssäkrad arbetsmetodik som säkerställer att arbetet blir genomfört snabbt, effektivt och på rätt sätt.

Som stöd i vårt arbete har vi ett avancerat ekonomisystem som enkelt kan anpassas utifrån det enskilda företagets önskemål och förutsättningar. Du slipper all praktisk hantering av systemfrågor.

Vi kan hjälpa dig med allt från kundfakturering, leverantörsfakturahantering, löneadministration, hyresadministration, upprätthållande av anläggningsregister, avstämningar, skattedeklarationer och rådgivning i samband med redovisningsfrågor. Vill du ha månadsrapportering ser vi självklart till att du får det.

Vi arbetar i huvudsak med Fortnox. De har ett brett sortiment av internetbaserade program som är enkla att lära sig och att använda, men som ändå är kraftfulla och funktionsrika nog för att möta de flesta behov och önskemål.
Fördelarna är många med att använda Fortnox webbaserade program.
Det är lätt för oss som redovisningsbyrå att samarbeta med er som kund, betalningsmodellen är enkel med fri support och ingen startavgift, och du kan arbeta flexibelt och effektivt på alla enheter vart du än befinner dig.

Många företagare är nervösa inför årsbokslutet.
Den löpande redovisningen har kanske inte hunnits med i den utsträckning som skulle behövas. Man har därför inte full kontroll över räkenskaperna.

Genom att lämna den löpande redovisningen till oss har du en kostnadseffektiv års-sammanfattning. Vi har stor erfarenhet av att ta hand om årsbokslut, deklarationer samt års- och koncernredovisningar.

Om du vill utföra större delen av arbetet själv, hjälper vi gärna till med stöd i form av rådgivning och kvalitetssäkring.

Vi kan hjälpa till med bland annat delårsbokslut, årsbokslut, årsredovisning, bokslutsbilagor, deklaration för företag och privatpersoner samt rådgivning i samband med skatte- och redovisningsfrågor.

Vi har stor erfarenhet så vi hjälper dig gärna till att starta aktiebolag och/eller lagerbolag!

Se information om att, registrera ett aktiebolag!

Se information om att köpa ett lagerbolag!

Kontakta oss

I behov av revisor?

Revisor inom EU eller revisor utanför EU?
Alla är auktoriserade redovisningskonsulter!