Affärer med Polen?

Har du kontakt med Polen respektive med polska kunder?
Är du i behov av översättning?
Polen och RedovisningsHjälp
Vi talar och skriver både svenska och polska flytande.
Vi översätter från svenska till polska respektive från polska till svenska.

Polen, polska kunder

Har du en filial i Polen?
Ska du starta en filial i Sverige via ditt företag i Polen?
RedovisningsHjälp gör din bokföring och översätter diverse tekniska termer
från svenska till polska respektive från polska till svenska.

Polen är inom EU

Det polska språket är ett västslaviskt språk tillhörande centraleuropa och är det officiella språket i Polen. Språket skrivs med ett alfabet som är baserat på det latinska alfabetet med några tillägg som gjorts. Antalet människor som talar polska är runt 40 miljoner varav de flesta återfinns i Polen. Polskan är det fjärde största slaviska språket som talas efter Ryska och Ukrainskan.

Biuro rachunkowe

Klienci polskie i nawet klienci zamieszkani w Polsce. Szwedzki numer ubezpieczenia społecznego. Biuro rachunkowe