Momsredovisning och momsdeklaration

Momsredovisning och momsdeklaration efter avslutad momsperiod
Vi tar alltid en diskussion med dig innan momsdeklarationen skickas in till SKV.

Momsredovisning, mervärdesskatt

Momsredovisning redovisning av mervärdesskatt
Momsredovisning betecknar periodisk redovisning av mervärdesskatt, moms, till Skattemyndigheten av den som är momsskyldig.
Momsredovisning sker månadsvis, kvartalsvis eller årsvis, bl a beroende på omsättningens storlek.

Vad är momsredovisning?

Momsredovisning sker genom att skillnaden mellan utgående moms (moms på sålda varor och tjänster) och ingående moms (moms på köpta varor och tjänster) beräknas, för att få fram det belopp som skall betalas in till Skattemyndigheten, alternativt fås i retur.

Redovisa och betala moms

Du redovisar din moms i en momsdeklaration.
Du måste lämna en momsdeklaration för varje redovisningsperiod
även om du inte har någon moms att redovisa.

Momsredovisning nya regler

Det har införts flera ändringar i mervärdesskattelagen.

Alla enskilda firmor ska momsredovisa varje månad och inte bara i inkomstdeklarationen.
Redovisning av moms ska göras i en momsdeklaration.

Möjligheten att redovisa momsen i inkomstdeklarationen upphör.

Se info på SKV, sök på Momsredovisning

Oavsett bolagsform, så är du välkommen att kontakta RedovisningsHjälp!