starta bolag

Köp ett lagerbolag (AB)

Att starta ett nytt lagerbolag ska gå snabbt och vara enkelt.
Du kan därför köpa ditt lagerbolag online, direkt av oss, där vi dessutom kan hjälpa dig igenom beställningsprocessen.

Vad ingår i lagerbolaget

 • Biträde vid hela processen mot Bolagsverket,
 • registrering av firma (företagsnamnet), ändringsanmälan etc.
 • Bankfullmakt för att kunna sätta in aktiekapitalet
 • Bolagsordning
 • Protokoll från extra bolagsstämma
 • Protokoll från styrelsemöte
 • Uppdaterad aktiebok avseende aktieägare
 • Verifikat och bokföringsanvisning för aktiebolagets första transaktioner
 • Generalfullmakt att företräda aktiebolaget direkt vid aktieöverlåtelse
 • Stiftelseurkund
 • Köpeavtal för aktiebolagets aktier
 • Avräkningsnota för köpet av aktierna

Redovisning & Bokföring

Redovisning till fast pris!
Att anlita oss är enkelt, tryggt och framför allt kostnadseffektivt.
Vi arbetar efter en ny och banbrytande modell där vi erbjuder våra kunder fasta priser på den löpande bokföringen.
Vi vet hur skönt det är att veta sina kostnader på förhand!

Dela denna post

I behov av revisor?

Revisor inom EU eller revisor utanför EU?
Alla är auktoriserade redovisningskonsulter!