Registrera Hong Kong bolag

Låg kostnad för registrering och underhåll av Hong Kong bolag.
Bolaget kan ägas till 100% av juridisk person eller en utländsk medborgare, oavsett nationalitet, eller var man bor.
Engelskan är det officiella språket och all rapportering och viktig information är på engelska.

Krav för att registrera Hong Kong bolag

Bolagssekreterare: Alla bolag måste anmäla en sekreterare, antingen en person som är medborgare i Hong Kong, eller ett annat företag i Hong Kong. Bolagssekreteraren har som uppgift att bland annat hålla reda på samt att skicka in företagets årsrapporter och annat till myndigheterna. Vi tillhandahåller denna service!

Registered Office: Ett Hong Kong bolag måste ha en fysisk adress i Hong Kong. En bolagsadress, kallas för Registered Office, som är bolagets officiella adress gentemot myndigheter, banker, kunder osv.
Vi tillhandahåller denna service!

Kriterier som gäller

 1. Minst en aktieägare
 2. Minst en direktör
 3. En bolagssekreterare
 4. Registered Office, bolagsadress i Hong Kong
 5. Minsta tillåtna aktiekapitalet 1 HKD

För att starta bolag i Hong Kong behöver du inte vara fysiskt närvarande.

Bankkonto Hong Kong bolag

För att öppna bankkonto i Hong Kong måste du vara fysiskt närvarande.
Våra jurister i Hong Kong hjälper dig genom hela processen med att öppna upp bankkonto åt ditt Hong Kong bolag

Kostnad Hong Kong bolag

Komplett registrering, inklusive avgifter och rapportering till myndigheter, bolagsadress samt bankkonto för bolaget: $2.100
Kontakta oss för en specifikation.

OBS! Vi öppnar endast bankkonto i Hong Kong om vi har registrerat bolaget!

Fördelar Hong Kong bolag

En av Hong Kongs huvudfördelar är att det inte anses vara ett skatteparadis, utan är mer känt för att bara vara ett stort finanscenter. Hong Kong är dock ett av få länder i världen som beskattar på territoriell basis. De flesta länder beskattar företags vinster oavsett från vilket land de härrör. Till skillnad från många andra länder i Asien, så råder rörelsefrihet för kapital.

 • Starta Hong Kong bolag en enkelt och en snabb handläggning
 • Aktiekapital är från 1 HKD
 • Låg kostnad för registrering och underhåll
 • Skattesystemet i Hong Kong är enkelt och okomplicerat
 • Inga begränsningar för utlänningar att vara aktieägare eller styrelseledamöter i ett Hong Kong bolag


 • 1.Hong Kong bolag
  Sammanställd information om Hong Kong bolag
 • Bolagsskatt i Hong Kong

  Bolagsskatt i Hong Kong är 16,5% bolaget påverkas endast av skatten på företagets vinst
  Om de har utförts i Hong Kong, då beskattas de i Hong Kong, men om företagets verksamhet har utförts utanför Hong Kong, så anses vinsterna vara skattefria.

 • Bolagsservice i Hong Kong

  Vi har professionell bolagssekreterare som ser till att bolaget följer lokal lagstiftning i Hong Kong.
  Bolagsservice i Hong Kong innebär att vi ser till att begärda dokument kommer in i tid till myndigheterna och ser till att bolaget uppfyller alla rättsliga skyldigheter att det förblir i en good standing.

 • Registered Office

  Ett Hong Kong bolag måste ha en Hong Kong adress, en fysisk adress i Hong Kong
  En bolagsadress, kallas för Registered Office, som är bolagets officiella adress gentemot myndigheter, banker, kunder osv.
  Vi erbjuder denna tjänst