Filial i Sverige kallas för SUF

Svensk Utlandsregistrerad Filial
Registrering görs hos Bolagsverket och då erhålles ett svenskt organisationsnummer.
Inom hela EU och EES krävs det ett konkursfrihetsbevis en Good Standing när man ska starta upp en filial, oavsett om bolaget är nybildat eller har varit igång i flera år.

Filial = SUF bolag

SUF är idag EU:s snabbast växande företagsform.
SUF ger dig fördelarna och friheten som ett AB men till kostnad av en enskild firma…
Med ett SUF får du samma rättigheter som ett svenskt aktiebolag men slipper 50 000 kr i låst aktiekapital!

Ensamrätt till namnet i hela Sverige
SUF bolaget, filialen, får ensamrätt till namnet i hela Sverige, precis som ett AB.
Ett Ltd bolag kan ha ett namn och SUF bolaget ett annat namn…

I likabehandling med ett AB får du bland annat, skattefördelar, ansvarsbegränsning, ökade sociala rättigheter…
Du kan momsregistrera filialen och anställa dig själv enligt gällande lagar och du skattar endast i Sverige.
SUF bolag är en trygg företagsform som friar dig från personligt ansvar.