Engelskt Ltd bolag, Limited bolag

För att registrera ett Ltd bolag ska dessa krav uppfyllas:

  • Styrelse: Från en person (eller juridisk person (bolag)) till obegränsat antal personer och nationalitet.
  • Ålder: Minimum 16 år (för omyndig krävs målsman).
  • Bolagsnamn: Namnet får ej vara förväxlingsbart med annat Ltd bolagsnamn i Storbritannien.
  • Postadress för bolaget i UK: En företagsadress för mottagande av korrespondens och handlingar från myndigheter och bank etc.
    RedovisningsHjälp tillhandahåller adress i UK.
  • Rimlighetskrav: Ej näringsförbud i Storbritannien.
    Obs! Din historik i Sverige har ingen betydelse för att starta ett Ltd bolag!

Företagslagstiftning i Storbritannien är effektiv och praktisk!

Detta är en av anledningarna till att UK har blivit ett centrum för företagsetablering inom EU och EES.

Skillnaden mellan Ltd eller Limited?
Ltd är en förkortning av Limited att jämföra med AB eller Aktiebolag. Du uppger vid registreringen om du vill ha ändelsen Ltd eller Limited.

Verksamhet i Engelskt Ltd bolag

Du behöver inte ha någon verksamhet i det Engelska bolaget
Inom EU och EES gäller full full etableringsfrihet!
Du kan bo i vilket land som helst, och öppna upp ett bolag i vilket land som helst, och etablera din verksamhet i det land som erbjuder dig de bästa förutsättningarna. Vilket innebär att du fritt kan etablera företag i England och sedan, om så önskas, driva det som ett ab i Sverige med en filial sk SUF bolag.

Administration av Engelskt Ltd bolag

Annual Return: Bolagets uppgifter konfirmeras till Brittisk myndighet.
Bokföring/bokslut: Inget krav på revisor. Vi kan tillhandahålla dig med bokföringshjälp.
Vilande Ltd bolag: Har du ingen verksamhet i bolaget (ett sk dormant company) då betalar du ingen skatt!
Dock ska Annual Return och dormants accounts (förenklat bokslut) göras.