Betalningsföreläggande

Fordringsägare ansöker om betalningsföreläggande Fordringsägaren kan ansöka hos Kronofogden om ett betalningsföreläggande. Jag har fått ett betalningsföreläggande! Får jag då också en betalningsanmärkning? Om du är skyldig någon pengar och inte betalar tillbaka dessa,...

Företagskonkurs

Företagskonkurs och personlig konkurs Företagskonkurs och personlig konkurs, konkurs innebär att i princip alla tillgångar som en skuldsatt person eller ett företag har, tas om hand och används för att betala av alla skulder som personen eller juridisk person...

Preskription

Preskription rättsliga följder upphör Preskription, ett juridiskt begrepp som betecknar att rättsliga följder upphör viss tid efter det de inträffat. En skuld kan preskribera om kravet framställs för sent… I modern västlig lagstiftning måste en laglig aktion ske...

Betalningsanmärkning

Betalningsanmärkning, inte skött sina betalningar Betalningsanmärkning är, oftast, ett tecken på att du inte har skött dina betalningar och kan leda till att du inte får lån, kreditkort, lägenhet, arbete eller olika abonnemang..! Det är inte Kronofogden som utfärdar...

Lån trots betalningsanmärkning

Lån trots att du har betalningsanmärkningar Det finns kreditgivare som ser mer till din framtida betalningsförmåga än din ekonomiska historik. En kreditgivare ser mer på dina möjligheter! Med betalningsanmärkningar blir det genast svårigheter att få lån hos de...