Bokslut och årsredovisning

Bokslut, företagets bokföring sammanställs vid räkenskapsårets slut.
För att upprätta en årsredovisning måste man först göra ett bokslut eller ett årsbokslut.

Bokslut, sammanställning

Bokslut, sammanställning av företagets bokföring
Bokslut är en regelbundet genomförd sammanställning av företagets bokföring.
Vanligtvis innehåller det resultaträkning och balansräkning.
Ett bokslut innehåller en avstämd balans och resultaträkning.
Avstämd innebär att varje konto är kontrollerat så att saldot på kontot är korrekt.
I dagligt tal innebär dock bokslutsarbetet även avstämning och kontroll av att bokföringen är korrekt,
samt i de fall misstag begåtts, utförande av nödvändiga korrigeringar.

Bokslut, årsbokslut

Ett årsbokslut behöver inte offentliggöras.
Ett förenklat årsbokslut är i Sverige uppställt på ett formellt men förenklat sätt, som är tillåtet för
enskilda näringsidkare med en omsättning på högst 3 miljoner kronor.

Bokslut för filial

Vi gör även bokslut för svensk filial
SUF bolag Svensk Utlandsregistrerad Filial

Bokslut för Ltd bolag

Vi gör även bokslut för Engelska Ltd bolag, under förutsättning att Ltd bolaget är vilande, dvs ett Dormant Company.

Oavsett bolagsform, så är du välkommen att kontakta RedovisningsHjälp!