Bokslut för UK Limited kallas för Accounts Due

Bokslut Ltd

Vad betyder allt?

Accounts Due, Dormant Accounts, Dormant Company, Confirmation Statement..?

Dormant Company, vilande Ltd bolag

Även om bolaget är vilande, så ska redovisning och rapportering ske. När bolaget är vilande då kallas redovisningen för Dormant Accounts.
Förebygg höga böter, låt oss göra din bokföring och/eller årsbokslut!

Bokföringsår för UK LTD

Från registreringsmånad 1 år framåt.
Ex: Ltd registreras 10 juni, då ska Accounts Due 30 juni året därpå.

Om du missar Account Due?

Då får du betala böter och missköts rapporteringen då riskerar du att bolaget läggs ner och det är dessutom straffbart!
Så här kan du

undvika höga böter

Om du missar redovisningen med en dag till HMRC £100 i böter, som ökar hela tiden…
Om du missar redovisningen med 30 dagar till CH £150 i böter, som ökar hela tiden…

I behov av hjälp?