Bokföring, löpande bokföring

Bokföring: Vi sköter din löpande bokföring snabbt och effektivt. När du arbetar med oss kan du alltid förutse kostnaden, något vi anser är en viktig ingrediens i det egna företagandet och du kan själv överblicka din bokföring.

Bokföringsmaterial

Du samlar ihop bokföringsmaterialet, verifikationer, banktransaktionslista, fakturaunderlag och löneunderlag osv. och sänder detta till oss eller lämnar det personligen. Du avgör själv hur ofta du vill ha bokföringen gjord, månadsvis eller var tredje månad.

Bokföringshjälp, bokslut och deklaration

Vi tillhandahåller bokföringshjälp precis så som du vill ha den och du behöver inte tänka mer på saken!
Vi skickar ekonomirapport till dig och gör bokföringen tillgänglig för dig.

Bokslut

Företagets bokföring sammanställs vid räkenskapsårets slut.

Deklarationer

Vi fyller även i och skickar in momsdeklaration
och eventuell arbetsgivardeklaration till SKV, i de fall det är aktuellt.

Prisexempel för bokföring

Bokföringshjälp för mindre företag, 15 verifikat per månad, ca 495 kr per månad.
Oavsett vilken bolagsform du har, så är du välkommen att kontakta RedovisningsHjälp!

Bokföring för filial

Vi gör även bokföring för svensk filial
SUF bolag Svensk Utlandsregistrerad Filial

Bokslut för Ltd bolag

Vi gör även bokslut för Engelska Ltd bolag, under förutsättning att Ltd bolaget är vilande, dvs ett Dormant Company

Oavsett bolagsform, så är du välkommen att kontakta RedovisningsHjälp!