Preskription

Preskription rättsliga följder upphör Preskription, ett juridiskt begrepp som betecknar att rättsliga följder upphör viss tid efter det de inträffat. En skuld kan preskribera om kravet framställs för sent… I modern västlig lagstiftning måste en laglig aktion ske...

Syfte med redovisning

Syfte med redovisning, ekonomiska information En fungerande redovisning och jämförbar ekonomisk information är till gagn för samhället och alla som har ett intresse av ett företag. Exempelvis förlitar sig ett företags intressenter, det vill säga ägare, anställda,...

Betalningsanmärkning

Betalningsanmärkning, inte skött sina betalningar Betalningsanmärkning är, oftast, ett tecken på att du inte har skött dina betalningar och kan leda till att du inte får lån, kreditkort, lägenhet, arbete eller olika abonnemang..! Det är inte Kronofogden som utfärdar...

Lån trots betalningsanmärkning

Lån trots att du har betalningsanmärkningar Det finns kreditgivare som ser mer till din framtida betalningsförmåga än din ekonomiska historik. En kreditgivare ser mer på dina möjligheter! Med betalningsanmärkningar blir det genast svårigheter att få lån hos de...