Betalningsanmärkning, inte skött sina betalningar

Betalningsanmärkning är, oftast, ett tecken på att du inte har skött dina betalningar och kan leda till att du inte får lån, kreditkort, lägenhet, arbete eller olika abonnemang..!

Det är inte Kronofogden som utfärdar betalningsanmärkningar.
Ordet betalningsanmärkning är kreditupplysningsföretagens samlingsnamn på ett stort antal uppgifter som de samlar in från olika håll och sedan använder vid kreditupplysning. Många av dessa uppgifter kommer från myndigheter, till exempel Kronofogden.

Uppgifter från Kronofogden
Kreditupplysningsföretagen hämtar uppgifter från Kronofogden dagligen!
Det finns ett femtontal kreditupplysningsföretag i Sverige. Se Datainspektionens webbplats som också innehåller mer information om hur kreditupplysning och betalningsanmärkningar fungerar.

Betalningsanmärkning förkortas oftast till BA.
Anteckning hos kreditupplysningsföretag om att en person eller ett företag inte har betalat sina skulder i tid. Anteckningen kan gälla utslag i mål om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten (även ansökan om betalningsföreläggande mot företag), tredskodom från tingsrätten, missbruk av en kredit, konkurs, ett misslyckat utmätningsförsök, beslut om skuldsanering samt restförda skatter och avgifter.

Betalningsanmärkning i andra länder, till skillnad mot Sverige
I andra länder finns det privata kreditupplysningsföretag som gör kreditbedömningar, baserat på information från banker och inkassobolag. I åtskilliga länder är uppgifter om myndigheters ingripande mot privatpersoner sekretessbelagda (till skillnad mot Sverige), så information om vad motsvarigheten till Kronofogden gör kan då inte användas till kreditupplysning.

I USA och fler länder gör man en avancerad beräkning enligt en vetenskaplig metod, där man väger in olika faktorer, såsom inkomst, skulder, säkerhet, betalningshistorik med mera. En mycket sen betalning av något behöver inte betyda att man inte får lån, det är en faktor av flera. Processen kallas ”credit scoring”.

Betalningsanmärkning ger en total spärr
Om man slipper betalningsanmärkning på en sen betalning i Sverige, är det inget problem…
…medan betalningsanmärkning ger mer eller mindre en total spärr!