Avregistrera bolaget

Ibland går det inte som man tänkt sig och måste avregistrera sitt bolag.
Avregistreringen av UK Limited bolag sker i några etapper

Avregistrering av Engelskt Ltd bolag

Finns olika anledningar till att man avregistrerar Ltd bolaget.
Sjukdom, man har inte längre ork. Förutsättningar har förändrats. Lönsamheten är inte vad man tänkt sig. Man har fått en kvalificerad anställning.
Man går i pension osv. Anledningarna kan var olika och självfallet sker det inom näringslivet att bolag avregistreras.

När är bolaget avregistrerat?

Generellt tar det 2 – 3 veckor innan CH påbörjar processen.
Efter 3 månader ”försvinner bolaget ur rullorna” en kungörelse görs varje månad, dock vid en kontroll med CH då konfirmeras det att bolaget är under avveckling. Anledning till detta är för att myndigheterna vill försäkra sig om att kriterierna enligt nedan uppfylls.

Vad gäller?

  • Ingen aktivitet de senaste 3 månaderna
  • Bolagsnamnet har inte förändrats de senaste 3 månaderna
  • Är inte föremål för några rättsliga åtgärder, pågående, planerade eller föreslagen åtgärd
  • Har inte gjort ett omhändertagande för värdet av egendom eller rättigheter.

Administration

  1. Vi ska ha bolagsnamn och company number
  2. Vi upprättar dokument för avregistrering
  3. Dokumenten signeras av dig och vi administrerar dessa
  4. Stämplingsavgift ingår

I behov av revisor?

Revisor inom EU eller revisor utanför EU?
Alla är auktoriserade redovisningskonsulter!