Kommanditbolag

Kommanditbolag två eller flera bolagsmän Kommanditbolag är en form av handelsbolag. Ett KB ska alltid ha två eller flera bolagsmän och minst en komplementär och en kommanditdelägare. Krav för att registrera kommanditbolag. Får inte vara försatt i konkurs eller ha...

Filial

Filial i Sverige kallas för SUF Svensk Utlandsregistrerad Filial Registrering görs hos Bolagsverket och då erhålles ett svenskt organisationsnummer. Inom hela EU och EES krävs det ett konkursfrihetsbevis en Good Standing när man ska starta upp en filial, oavsett om...

Engelskt Ltd bolag

Engelskt Ltd bolag, Limited bolag För att registrera ett Ltd bolag ska dessa krav uppfyllas: Styrelse: Från en person (eller juridisk person (bolag)) till obegränsat antal personer och nationalitet. Ålder: Minimum 16 år (för omyndig krävs målsman). Bolagsnamn: Namnet...

Betalningsföreläggande

Fordringsägare ansöker om betalningsföreläggande Fordringsägaren kan ansöka hos Kronofogden om ett betalningsföreläggande. Jag har fått ett betalningsföreläggande! Får jag då också en betalningsanmärkning? Om du är skyldig någon pengar och inte betalar tillbaka dessa,...

Företagskonkurs

Företagskonkurs och personlig konkurs Företagskonkurs och personlig konkurs, konkurs innebär att i princip alla tillgångar som en skuldsatt person eller ett företag har, tas om hand och används för att betala av alla skulder som personen eller juridisk person...