Handelsbolag

Alla är ansvariga i ett handelsbolag Bolagsmän och delägare är ansvariga i ett handelsbolag Bolagsmännen, delägarna är personligt ansvariga för företagets bokföring, avtal och alla skulder! Ett handelsbolag är ett företag som har två eller flera bolagsmän dvs...

Affärstransaktioner

Anteckningar över affärstransaktioner Bokföring innebär att föra anteckningar över affärstransaktioner och därmed redovisa sina ekonomiska händelser. Bokföringsnämnden har bestämt att alla näringsidkare måste bokföra och att detta skall utföras på samma...

Vem är bokföringsskyldig

Vem är bokföringsskyldig enligt lagen? Vem är bokföringsskyldig och vad kräver lagen? Aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar är alltid bokföringsskyldiga Fysisk person som bedriver näringsverksamhet (enskild firma) är bokföringsskyldig Varför ska du ha...

Enskild firma

Enskild firma, enskild näringsidkare Enskild firma, den korrekta termen är enskild näringsidkare Enskild firma är en företagsform som kan passa den som ensam ska starta upp ett mindre företag. En enskild näringsidkare är själv personligt ansvarig för att avtal hålls,...

Aktiebolag

Aktiebolag kapitalinsats 50 000 kr Starta aktiebolag då krävs det en kapitalinsats om minst 50.000 kr Ett aktiebolag är ett företag där delägarna dvs aktieägarna inte har ett personligt ansvar för företagets skulder. Att starta ett aktiebolag kräver en kapitalinsats...