starta bolag

Registrera Aktiebolag

Registrera aktiebolag då krävs en kapitalinsats om minst 25.000 kr
Ett aktiebolag är ett företag där delägarna dvs aktieägarna inte har ett personligt ansvar för företagets skulder.
Att starta ett AB kräver en kapitalinsats om minst 25.000 kr
Varje person som köper aktier i bolaget kan också förlora de pengar som de satte in i bolaget. Ett aktiebolag blir en juridisk person i och med att det registreras hos Bolagsverket.
En juridisk person kan själv bland annat teckna avtal, ha anställda och äga saker.
Aktiebolaget får ett organisationsnummer när registreringen av företaget är helt klar.

Krav på aktiekapital 25.000 kr

 • Privata aktiebolag måste ha ett aktiekapital på minst 25.000 kr och publika aktiebolag på minst 500.000 kr
 • Aktiebolaget ska företrädas av en styrelse och i vissa fall en verkställande direktör. Styrelsen utses av bolagsstämman.
 • Ett aktiebolag måste ha en auktoriserad eller godkänd revisor om inte annat har bestämts i bolagsordningen.
 • Företaget måste skicka in årsredovisningen till Bolagsverket varje år.
 • Styrelsen måste upprätta en aktiebok med en förteckning över aktieägarna. Aktieboken är offentlig och ska hållas tillgänglig för allmänheten hos företaget.

Bolagsverket registrerar inte vem som äger aktierna.

Fördel Aktiebolag

 • En eller flera personer eller företag kan starta aktiebolag.
 • Aktiebolagets namn skyddas i hela landet.
 • Det är ett stort skydd för dig som privatperson, med en klar skiljelinje mellan företaget och dig som ägare.
 • Aktieägarna har rätt att delta och besluta i aktiebolagets angelägenheter vid bolagsstämman.

Hjälp med registrering av AB?

 1. Vi registrerar bolagsnamnet till Bolagsverket
 2. Vi administrerar alla blanketter
 3. Vi håller kontakt med SKV
 4. Vi utför en preliminär skattedeklaration

Att starta ett nytt företag ska gå snabbt och vara enkelt.
Du kan därför köpa ditt bolag online, direkt av oss, där vi dessutom kan hjälpa dig igenom beställningsprocessen.

Redovisning & Bokföring

Redovisning till fast pris!
Att anlita oss är enkelt, tryggt och framför allt kostnadseffektivt.
Vi arbetar efter en ny och banbrytande modell där vi erbjuder våra kunder fasta priser på den löpande bokföringen.
Vi vet hur skönt det är att veta sina kostnader på förhand!

Dela denna post

I behov av revisor?

Revisor inom EU eller revisor utanför EU?
Alla är auktoriserade redovisningskonsulter!